Προϊόντα
Διάτρητα
Κιγκλιδώματα
Μαδέρια
Σχάρες
Ιστοί
Διάφορα
Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΕ
10o ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 781.069 | 2310 781.045
FAX: 2310 783.698
EMAIL: diatrita@themelis.gr

Copyright © 2018 THEMELIS A.E.
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 9001:2000

  Η εταιρεία μας για όλα τα προϊόντα της έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις ISO 9001: 2008
 
Σας παραθέτουμε παρακάτω τα προϊόντα μας.

• Διάτρητες λαμαρίνες σε φύλλα & ρολά
• Σχιστή ανεπτυγμένη λαμαρίνα - expander
• Σχάρες καλωδίων
• Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες αντιολισθητικού δαπέδου
• Σχάρες για κανάλια απορροής όμβριων
• Κιγκλιδώματα περίφραξης
• Μαδέρια ικριωμάτων
• Ιστοί φωτισμού
• Σωλήνες & φίλτρα γεωτρήσεως
• Γαλβάνισμα εν θερμώ

Home Contact Sitemap English