Προϊόντα
Διάτρητα
Κιγκλιδώματα
Μαδέρια
Σχάρες
Ιστοί
Διάφορα
Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΕ
10o ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 781.069 | 2310 781.045
FAX: 2310 783.698
EMAIL: diatrita@themelis.gr

Copyright © 2018 THEMELIS A.E.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διάτρητα


Στρόγγυλης οπής σε διάταξη 60o
Στρόγγυλης οπής σε διάταξη 90o
Τετράγωνης οπής σε διάταξη 90o
Τετράγωνης οπής σε διάταξη 45o
Επιμήκεις οπές σε διάταξη 60o
Επιμήκεις οπές σε διάταξη 90o
Τετράγωνης οπής σε διαγώνια διάταξη
Μεταλλικά φύλλα διακοσμητικής χρήσης
Ανάγλυφα Μεταλλικά Φύλλα
Παντζουράκι
Expander (Σχιστή Ανεπτυγμένη Λαμαρίνα)
Εκτονωμένα -Αντιολισθητικά
Home Contact Sitemap English