Προϊόντα
Διάτρητα
Κιγκλιδώματα
Μαδέρια
Σχάρες
Ιστοί
Διάφορα
Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΕ
10o ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 781.069 | 2310 781.045
FAX: 2310 783.698
EMAIL: diatrita@themelis.gr

Copyright © 2018 THEMELIS A.E.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σχάρες


 σχάρες αντιολισθητικών δαπέδων, κατασκευή αντιολισθητικών βιομηχανικών δαπέδων

ΣχάρεςΟ Βιομηχανικός Όμιλος Δ. Θεμελή κατασκευάζει και εμπορεύεται βιομηχανικές αντιολισθητικές σχάρες, διαφόρων ειδών και τύπων (ηλεκτροπρεσσαριστές-περαστές-πρεσσαριστές), με βάση Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές (DIN 24537).
Οι σχάρες χρησιμοποιούνται σε :
αντιολισθητικά δάπεδα με σχάρα για
•    κάλυψη ανοιγμάτων μεταλλικής κατασκευής σε πλατφόρμες, πατάρια, διαδρόμους, μεταφορικές ταινίες, ράμπες, φρεάτια εξαερισμού, φωταγωγούς, ράφια αποθήκευσης.
•    σκαλοπάτια (βιδωτά ή συγκολλητά) σε μεταλλικές σκάλες απλές ή εξόδου κινδύνου.
κανάλια – φρεάτια με σχάρα για
•    κάλυψη ανοιγμάτων όμβριων υδάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων για κάθε είδους χρήση ή φορτίο.
Οι σχάρες είναι γαλβανισμένες εν θερμώ (ISO 1461) ή ανοξείδωτες για ειδικές εφαρμογές (βιομηχανίες τροφίμων, βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ) και συνοδεύονται από :
•    πιστοποιητικά υλικών,
•    πιστοποιητικό γαλβανίσματος εν θερμώ,
•    στατικές μελέτες φορτίων – βέλους κάμψης από πολιτικό μηχανικό.
Η εταιρία αναλαμβάνει :
•    στατική, τεχνικο-οικονομική μελέτη για την βέλτιστη επιλογή του είδους των σχαρών, σε σχέση με τις προδιαγραφές των έργων,
•    σχεδιασμό, διαστασιολόγηση των σχαρών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεταλλικής κατασκευής και τις απαιτήσεις των έργων,
•    κατασκευή των σχαρών,
•    εγκατάσταση – τοποθέτηση των σχαρών.Home Contact Sitemap English