Προϊόντα
Διάτρητα
Κιγκλιδώματα
Μαδέρια
Σχάρες
Ιστοί
Διάφορα
Αναζήτηση
Επικοινωνία
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΕ
10o ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 781.069 | 2310 781.045
FAX: 2310 783.698
EMAIL: diatrita@themelis.gr

Copyright © 2018 THEMELIS A.E.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ιστοί


 ιστοί οδικού φωτισμού, ιστοί γηπέδων, ιστοί εθνικών οδών

Ιστοί ΦωτισμούH τεχνογνωσία και η μακρόχρονη εμπειρία του Bιομηχανικού όμιλου Δ. Θεμελή συνέβαλε καθοριστικά στο έργο της άρτιας κατασκευής σιδηροϊστών οδικού φωτισμού στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του Y.ΠE.XΩ.ΔE.
Είναι κατάλληλοι για εθνικά οδικά δύκτυα, χώρους γηπέδων και πλατείες και είναι γαλβανιζέ εν θερμώ σύμφωνα με DIN 50976.


Home Contact Sitemap English