Προϊόντα
Διάτρητα
Κιγκλιδώματα
Μαδέρια
Σχάρες
Ιστοί
Διάφορα
Αναζήτηση
Εφαρμογές Διάτρητων
Διάτρητα Θεμελής ΑΕ, διάτρητα μεταλλικά φύλλα, γαλβανισμός εν θερμώ

10o ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ
ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 781.069 | 2310 781.045
FAX: 2310 783.698
EMAIL: diatrita@themelis.gr

Copyright © 2018 THEMELIS A.E.
 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Δ. ΘΕΜΕΛΗ

  Το 1970 ο Δημήτριος Θεμελής ίδρυσε την πρώτη επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων.
 
Διάτρητα Θεμελής ΑΕ, διάτρητα μεταλλικά φύλλα, γαλβανισμός εν θερμώ Tα διάτρητα μεταλλικά φύλλα βιομηχανικής και διακοςμητικής χρήσης παράγονται από λαμαρίνα DCP A΄ ποιότητας, Γαλβανιζέ, Aνοξείδωτα, Xαλκό, Aλουμίνιος σε διαςτάςεις 2000X1000 mm, 1250 x 2500 mm, 1500 x 3000 mm σε πάχος από 0,5 -10 mm. ή και σε ρολά με πάχος από 0,5-2mm. Διαβάστε περισσότερα...
  • Διάτρητα Θεμελής ΑΕ, διάτρητα μεταλλικά φύλλα, γαλβανισμός εν θερμώ
  • Διάτρητα Θεμελής ΑΕ, διάτρητα μεταλλικά φύλλα, γαλβανισμός εν θερμώ
  • Διάτρητα Θεμελής ΑΕ, διάτρητα μεταλλικά φύλλα, γαλβανισμός εν θερμώ
Home Contact Sitemap English